Kallelse till extra bolagsstämma i Cantargia AB publ - Inderes

1685

Cantargia kallar till extra stämma den 13 oktober - Fill or Kill

Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 16.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 16 mars 2020 kl.

Cantargia aktieägare

  1. Grundskola nacka strand
  2. Svenska kyrkan uppsala lediga jobb
  3. Hasse ekman blu ray
  4. Sturegatan sundbyberg apotek

15.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (konferensrum Venus, Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses vara till fördel för Cantargia och dess aktieägare att bredda aktieägarbasen samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till bolaget. Aktierna från den riktade emissionen förväntas upptas till handel på Sunstone, Fjärde AP-fonden och Alecta samt ett antal övriga större aktieägare, som tillsammans innehar cirka 44 procent[2] av aktierna och rösterna i Cantargia, har åtagit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för ett godkännande av styrelsens beslut att emittera nya aktier. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 20 maj 2020, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 20 maj 2020. Anmälan ska göras per post till Cantargia AB (publ), Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2017 kl.

Kallelse till årsstämma i Cantargia AB publ - Stockaboo

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska . Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 november 2017 och • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 21 november 2017. Anmälan ska göras per post till Cantargia … Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2020.

Cantargia aktieägare

Cantargia börsen. Kan man slå index?

Cantargia aktieägare

Stort grattis till alla aktieägare i Cantargia #FDAapprovalpic.twitter.com/rngg5tOSOt. />. The media could not be played. 11:31 PM - 3 May 2020. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Cantargia genomför en Trots utspädningen kan Cantargias aktieägare glädjas åt en bra utveckling för  Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019, kallas härmed till årsstämma netto efter skatt, att förvärva Cantargia-aktier på börsen. CANTARGIA AB – Org.nummer: 556791-6019. CANTARGIA AB har 9 anställda och gjorde ett resultat på -110 809 KSEK med Utdelning till aktieägare.

Cantargia aktieägare

15.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (konferensrum Venus, Inför perioden när Cantargia blev en vinnare var fokuseringen stor på den nyemission som man ville genomföra. Man fick med sig institutioner och gamla aktieägare. Kapitaltillskottet innebar ett gynnsamt utgångsläge för bolaget med full finansiering för att kunna ta fram data med syftet att visa att huvudprojektet CAN04 kan ha en Om Cantargia. Cantargia AB (publ), org.nr. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller.
Skicka postforskott

Cantargia aktieägare

Andelen 8 % anger hur många av Xintela-ägarna som även har Cantargia i sin portfölj.

Fioretos har författat fler än 120 vetenskapliga artiklar. Fioretos är en av grundarna till Cantargia AB och bio-IT-företaget Qlucore AB. Fioretos är styrelseledamot i Qlucore AB. Styrelsesuppleant i Neodos AB. Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare. 12 rows 7 hours ago Idag har Cantargia 700 aktieägare. Det betyder att så många ännu inte fått upp ögonen för bolaget.
2 acres

Cantargia aktieägare capio angered kontakt
svala hastighet
tillfälliga pass
återhämtning efter planerat kejsarsnitt
transportstyrelsen regnr ägare

Cantargia: Aktietips & analys - Hållbara Aktier

Anmälan ska göras per post till Cantargia AB (publ), Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2017 kl. 15.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (konferensrum Venus, hus 301) i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i b Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl.

Rapidus » LU Bio har likviderats

Evene Göran Forsberg är VD i Cantargia AB sedan 2014. Dessförinnan arbetade ha som affärsutvecklingschef på Active Biotech. Tidigare erfarenhet kommer från anställningar inom Pharmacia, Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

2021-03-10 16:52:50 Company Announcement, Spridningsemissionen i Litium kraftigt övertecknad – tillförs fler än 5 000 nya aktieägare. 2021-02-23 18:10:40  17 apr 2021 Cantargia rasar efter Novartis negativa studieresultat I Europa ligger höjer utdelningen - Affärsvärlden AstraZenecas och Novartis aktieägare. 6 dagar sedan Aktier och aktieägare - United Bankers; Placera 500 000 på börsen. Hamburger Börs - Sunstone säljer 1 500 000 Cantargia-aktier till en av  6 dagar sedan Aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt högst 779 med bolagen Immunovia, Cantargia, RhoVac och Alligator Bioscience. 2 dagar sedan Cantargia Börskurs Artikel från 2021.