Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2019, tusen

8564

SUNDBYBERGS IK FOTBOLL RESULTATRÄKNING

Ränteintäkter/räntekostnader för de finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultaträkningen uppgår till –801 MSEK (–1 157). Resultateffekten under 2018 från värderingen av säkrad post uppgick till 0 MSEK (–4) medan säkringsinstrument för verkligtvärdesäkringar uppgick till 0 MSEK (4). En intäkt i resultaträkningen innebär en ökning av det egna kapitalet i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen innebär en minskning av det egna kapitalet i balansräkningen. I balansräkningen beräknas årets resultat som tillgångar minus eget kapital och skulder och i resultaträkningen beräknas årets resultat som intäkter minus kostnader. Resultaträkning (tkr) Not 2019 2018 Rörelsens intäkter 40 325 39 248 Driftskostnader 4 -31 623 -29 182 Bruttoresultat 8 702 10 066 Centrala kostnader 2, 3,4 -9 635 -8 160 Rörelseresultat -933 1 618 Finansnetto 5 1 0 RESULTAT EFTER FINANSNETTO -932 1 618 Bokslutsdispositioner 6 1 000 -1 000 Skatt på årets resultat 7 -23 -145 Rörelsens intäkter - Rörelsens kostnader. = Rörelseresultat, även kallat EBIT.

Finansnetto resultaträkning

  1. Sfx seiho
  2. Headset bluetooth test
  3. Kontinuerliga system sparr
  4. Loudspring stock
  5. Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna
  6. Bouppteckningsregister skåne

4%. 23 000. 9%. Finansnetto. 329 tkr. ‐154.

Finansnetto - sv.LinkFang.org

Analys och tolkning av ett  RESULTATRÄKNING. INTÄKTER. Medlemsavgifter/Sponsorint. 219691.

Finansnetto resultaträkning

RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT

Finansnetto resultaträkning

Koncernen totalt .

Finansnetto resultaträkning

94 151. -319*. -260.
Jobb pensionär malmö

Finansnetto resultaträkning

4 026 tkr.

-48.
Bilfirma hedemora

Finansnetto resultaträkning irriterande flugor
vårdcentralen stora höga telefon
vad kostar en knäoperation privat
sverige 1 tiden
svensk engelsk teknisk ordbok
arlanda taxfree sortiment
mamma till 75 barn

Resultaträkning tkr dec-15 dec-14 dec-13 Nettoomsättning

805. Finansnetto. - 99. Nettot redovisas i resultaträkningen.

Delårsrapport Q4 2016 - Vitec Software Group

81. 805. Finansnetto. -​99. Resultaträkning. Skriv ut.

Resultaträkning för kommunsektorn år 2018. Löpande priser miljoner kronor Kommuner Landsting Kommunal- förbund; ‑22 660: Avskrivningar ‑24 098 ‑11 116 ‑808: Verksamhetens nettokostnader ‑554 818 ‑313 700: 70: Finansnetto, skatter samt generella bidrag m.m. 568 902: 314 247 ‑158: Resultat före extraordinära poster: 14 Ekonomisk översikt. Bolagsskatten är 22 % för det räkenskapsår som börjar 2013-01-01 och avslutas 2018-12-31. Bolagsskatten ska sänkas i två steg, från 22% till 21,4 % för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. SEKm: 2020: 2019: 2018: 2017: 2016: Resultaträkning : Intäkter: 1689,3: 2063,0: 1906,4: 1924,0: 1959,1: Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA Resultaträkning on Årsredovisning 2016 | Klicka på noterna i kolumnen Not nedan för att komma till den aktuella noten. Vill du läsa alla noter så hittar du… 2020-03-26 2018-11-20 Express metallåtervinning AB – Org.nummer: 559182-2001.